03-13-2022 A Perfect Priest – Hebrews 5:1-20


Download (right click and choose save as)

03-13-2022 A Perfect Priest – Hebrews 5-1-20
I.   Qualifications For A Priest – Hebrews 5:1-4
       A. A Man Called – Hebrews 5:1,4
       B. Compassionate Servant – Hebrews 5:2
       C.  Offers Sacrifices – Hebrews 5:3
II.   Jesus’ Qualifications – Hebrews 5:5-10